HJEMMESIDEN VILKÅR OG BETINGELSER

BRUGERVILKÅR


Velkommen til Senseo hjemmesiden (“Hjemmesiden”). Denne hjemmeside stilles til rådighed af Jacobs Douwe Egberts DK ApS (“Jacobs Douwe Egberts”), hvis hovedkontor findes på Ørestads Boulevard 110, 2300 København S, Danmark – registreringsnummer CVR-NR 36473959.

Anvendelsesområde
Disse vilkår og betingelser for brug ("Brugervilkår") gælder for alle besøg på og al brug af hjemmesiden samt for alle oplysninger, anbefalinger og/eller tjenester, du tilbydes på eller via denne hjemmeside ("Oplysninger"). Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du Brugervilkårene. Disse Brugervilkår kan når som helst ændres eller på anden måde udvides af JACOBS DOUWE EGBERTS. De ændrede eller udvidede Brugervilkår træder i kraft i det øjeblik, de offentliggøres på denne hjemmeside.

Oplysninger og ansvar
Oplysningerne er udelukkende til generelle oplysningsformål. JACOBS DOUWE EGBERTS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der stammer fra brugen af (eller manglende mulighed for at bruge) hjemmesiden, herunder skader forårsaget af virus eller eventuelle fejlagtige eller ufuldstændige Oplysninger, medmindre sådanne skader skyldes forsætlig ureglementeret adfærd eller grov uagtsomhed fra JACOBS DOUWE EGBERTS eller ledende medarbejdere. JACOBS DOUWE EGBERTS kan desuden ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes brug af elektroniske kommunikationsmidler, herunder – men ikke begrænset til – skader, der skyldes manglende eller forsinket levering af elektronisk kommunikation, opsnapning eller manipulation af elektronisk kommunikation udført af tredjeparter eller af computerprogrammer anvendt til elektronisk kommunikation eller overførsel af virus.

Fortrolighedspolitik
Personlige oplysninger, der gives eller indsamles via eller i forbindelse med denne hjemmeside, må kun bruges i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken for JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. Brugervilkårene skal være underlagt fortrolighedspolitikken for JACOBS DOUWE EGBERTS DK ApS. som opslået på denne Hjemmeside.

Links til internetsider
Denne hjemmeside kan indeholde links til eksterne internetsider. JACOBS DOUWE EGBERTS kan ikke holdes ansvarlig for brugen af eller indholdet på hjemmesider, der har et link til denne hjemmeside, eller som der findes et link til fra denne hjemmeside. Fortrolighedspolitikken for JACOBS DOUWE EGBERTS DK ApS gælder ikke for eventuel behandling af dine personlige data på eller via sådanne andre eksterne internetsider.

Intellektuel ejendom
Medmindre andet er angivet, ejes alle rettigheder til denne hjemmeside og Oplysningerne, herunder copyright og andre immaterialrettigheder, af JACOBS DOUWE EGBERTS DK ApS Brugere har tilladelse til at læse hjemmesiden og Oplysningerne og lave kopier til egen personlig brug, f.eks. ved at udskrive eller gemme dem. Al anden brug af hjemmesiden eller Oplysninger, f.eks. opbevaring eller gengivelse af (en del af) hjemmesiden på en ekstern internetside eller oprettelse af links, hypertekstlinks eller dybe links mellem hjemmesiden og en hvilken som helst anden internetside, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra JACOBS DOUWE EGBERTS DK ApS.

"Senseo" og alle andre varemærker, der findes på denne hjemmeside, er registrerede varemærker tilhørende JACOBS DOUWE EGBERTS DK ApS eller associerede selskaber.

Uopfordrede ideer
Hvis du opslår uopfordrede ideer og/eller materialer bestående af tekster, billeder, lyde, software, oplysninger eller andet ("Materialer") på denne hjemmeside eller sender disse til JACOBS DOUWE EGBERTS via e-mail eller andet, er JACOBS DOUWE EGBERTS berettiget til at bruge, kopiere og/eller foretage kommerciel udnyttelse af sådanne Materialer i fuldt omfang og gratis, og JACOBS DOUWE EGBERTS vil ikke være bundet af nogen form for fortrolighedsforpligtelse i forbindelse med sådanne Materialer.

Du holder herved JACOBS DOUWE EGBERTS skadesløs fra og imod alle handlinger og krav og alt erstatningsansvar, som JACOBS DOUWE EGBERTS pådrager sig eller modtager som følge af brugen af og/eller udnyttelsen af Materialer, der krænker (immaterial)rettigheder tilhørende en tredjepart eller på anden måde er ulovlige i forhold til en tredjepart.

Gældende lov og jurisdiktion
Disse Brugervilkår er udelukkende underlagt lovgivningen i Danmark. Alle konflikter, der opstår i forbindelse med disse Brugervilkår, herunder konflikter vedrørende eksistensen og gyldigheden deraf, skal indbringes for en habil domstol i København, Danmark, medmindre bindende lovbestemte krav angiver andet.

 

Seneste udgave: 2015